Detalji isporuke

<p><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: medium; line-height: normal;">Kurirska služba će Vam pouzećem naplatiti i trošak isporuke. Troškovi isporuke obračunavaju se prema važećem cenovniku kuriske službe, a u zavisnostio od&nbsp; vrednosti i težine paketa, kao i mesta gde se pošiljka šalje.U slučaju da Vas kurir ne pronađe na navedenoj adresi ostaviće Vam obaveštenje kako možete da preuzmete svoju pošiljku.</span></p>

 


<p><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: medium; line-height: normal;"><br></span></p>

 


<p><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: medium; line-height: normal;">BLA BLA koristi za SRBIJU dve kurirske sluzbe</span></p>

 


<p><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: medium; line-height: normal;">1.POST EXPRESS&nbsp;</span></p>

 


<iframe src="http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp" name="frame1" scrolling="auto" frameborder="no" align="center" height="450px" width="1000px">
</iframe>
<p><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: medium; line-height: normal;"><br></span></p>

 


<p><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: medium; line-height: normal;">2.AKS<br></span><br></p>

 

<iframe src="http://www.aks-sabac.com/cenovnik.html" name="frame1" scrolling="auto" frameborder="no" align="center" height="450px" width="1000px">
</iframe>